Форум Краматорска

 • 09 Август 2022, 14:31:22
 • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Новости:

Автор Тема: Водителю на заметку (насчет новых правил) - если требуют временный талон :)  (Прочитано 4807 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

21 Ноябрь 2008, 20:08:12
Прочитано 4807 раз
Оффлайн

Rafale


Оффлайн Rafale

 • **
 • Завсегдатай
 • Сообщений: 270
 • Карма: +15/-13
 • Спасибо
 • Сказал: 0
 • Получил: 0
 • Чихал я на Ваши рейтинги в репутациях ;)
  • Мужской
  • Просмотр профиля

Цивільний Кодекс України
Стаття 190. Майно                                                                                                                                                                       .
2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами                                                     .
Стаття 395. Види речових прав на чуже майно                                                                                                                        . 
1. Речовими правами на чуже майно є:  право володіння;                                                                                                         .                   
Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном                                                                                                            .
1. Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе                                                                               .
Стаття 398. Виникнення права володіння                                                                                                                                .     
       1. Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух
Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу
Водій має право:
керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі на дорогах, вулицях та в інших місцях, де рух транспор-ту не заборонено у встановленому порядку; довіряти у встановленому порядку право користування і розпорядження приват-ним транспортним засобом іншій особі, яка має відповідне право на керування;
Водій зобов'язаний:
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які викори-стовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сер-тифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-портних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів; (абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 743-IV, від 01.07.2004 р. N 1961-IV,від 19.01.2006 р. N 3370-IV)
КОДЕКС про Амін. Порушення
"Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред'явили їх для перевірки”
Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право кори-стування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого до-рожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за-собів (страхового сертифіката "Зелена картка"),
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або закон-ними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;
Конституція України
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зо-бов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  П О С Т А Н О В А від 10 жовтня 2001 р. N 1306 «Про Правила дорожнього руху» 1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:  власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи;2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі: б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон), а у разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон;
«свідоцтво про право спільної власності», «тимчасовий реєстраційний талон» - ці документи не передбачені жодним Законом України. Як правовій документ вони не існують!!! Таким чином:
 1. В АВТОМОБІЛІ за КЕРМОМ ПЕРЕБУВАЄ ОСОБА ЯКА МАЄ МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ із відповідним документом - ДОВІРЕНІСТЮ.
2. Ця особа, відповідно до п. 1.10 Правил Дорожнього Руху є ВЛАСНИКОМ АВТОМОБІЛЯ, як та-ким, що має МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ та ВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ – ДОВІРЕНІСТЬ!






И второе - если вдруг мент заартачился ... :




ПОЯСНЕННЯ
до протоколу  складеному  «____» ________________________ року

Я, ________________________ ________________________ ________________________ __
________________________ __ року керував автомобілем марки ______________________ реєстраційний  № ___________ та був зупинений  співробітником  ДАІ ________________________ який склав протокол та виніс постанову про адміністративне  правопорушення на  підставі  відсутності у мене  тимчасового регистраційного  талона.
         
            Винним себе не визнаю за таких підстав:

1.  У відповідності до Цивільного Кодексу України 
Стаття 190. Майно: «Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.»
Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
1. Речовими правами на чуже майно є:
1) право володіння;
Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
1. Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.
Стаття 398. Виникнення права володіння
1. Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.

2. У відповідності  до ЗАКОНУ УКРАЇНИ  «Про дорожній рух»
Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу
Водій має право:  керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі на дорогах, вулицях та в інших місцях, де рух транспорту не заборонено у встановленому порядку;
довіряти у встановленому порядку право користування і розпорядження приватним транспортним засобом іншій особі, яка має відповідне право на керування;
Водій зобов'язаний:
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;
(абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 743-IV, від 01.07.2004 р. N 1961-IV, від 19.01.2006 р. N 3370-IV)
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КОДЕКСУ про Аміністративні Порушення
"Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред'явили їх для перевірки
Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом,




а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само
поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"),

У відповідності до З А К О Н У   У К Р А Ї Н И  «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних  транспортних засобів»

1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;

У відповідності до Конституції України: Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до  П О С Т А Н О В И  КАБМІНУ  від 10 жовтня 2001 р. N 1306 «Про Правила дорожнього руху»
1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи;
2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:
б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон), а у разі відсутності в транспортному засобі його власника ( хто такий власник див. вище), крім того, -
свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон;
«свідоцтво про право спільної власності», «тимчасовий реєстраційний талон» - ці документи не передбачені жодним Законом України. Як правовій документ вони не існують!!!
        Таким чином я вважаю, що:
1. В АВТОМОБІЛІ за КЕРМОМ ПЕРЕБУВАЮ Я, ОСОБА ЯКА МАЄ МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ із відповідним документом - ДОВІРЕНІСТЮ.
2. Я, відповідно до п. 1.10 Правил Дорожнього Руху є ВЛАСНИКОМ АВТОМОБІЛЯ, оскільки маю  МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ та ВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ – ДОВІРЕНІСТЬ!
СПІВРОБІТНИКУ ДАІ  мною  були пред’явлені наступні документи:
- посвідчення водія  ________________________ ________________________ _____________________
-талон до  поствідчення водія ________________________ ________________________ _____________
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ _____№_____________ видане ________________________ _________
________________________ ________________________ ________________________ ______________
-довіреність  від  імені ________________________ посвідчена ________________________ ________
________________________ ________________________ ________________________ ______________
яка дає мені право на керування та  розпорядження цим транспортним  засобом.
Таким чинном вважаю, що складу правопорушення в моїх діях немає.

____________________200_ _ року                 Підпис ________________________ ______











Проверено :) Все работает ...

Форум Краматорска