Форум Краматорська

  • 30 Листопад 2023, 08:56:52
  • Ласкаво Просимо, Гість
Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь.

Увійти

Новини:

Перегляд повідомлень

У цьому розділі можна переглянути всі повідомлення, зроблені цим користувачем.


Повідомлення - Краматорський МВ ДРАЦС

Сторінок: [1] 2 3 4
1
Останнім часом в умовах децентралізації відбувається переформатування місцевої влади та, як наслідок, створення нових - об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з чим набуває популярності прийняття статутів територіальних громад, які мають регулювати процедурні питання діяльності громади та її органів.
Заступник начальника відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Ольга Кузьменко допоможе новоствореним територіальним громадам розібратись у тонкощах прийняття та державної реєстрації їх статутів.
Перше, на що хочеться звернути увагу: територіальна громада – це не юридична особа. Норми Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прямо вказують на те, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Водночас Цивільним кодексом України передбачено, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Отже, за територіальною громадою на законодавчому рівні не закріплено статусу юридичної особи, а відповідно і відсутні підстави для її державної реєстрації як юридичної особи.
Щодо власне статуту. Статтею 19 Закону про місцеве самоврядування визначено, що представницький орган місцевого самоврядування - рада  може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування на відповідній території. Тобто прийняття територіальною громадою власного статуту не є обов’язковим, оскільки основні процесуальні питання здійснення місцевого самоврядування представницькими та виконавчими органами громади чітко закріплені чинним законодавством та не потребують дублювання у статуті. Окрім цього, у разі внесення змін до норм законодавства, які відтворені у статуті територіальної громади, необхідними будуть також відповідні зміни до статуту з дотриманням визначеної процедури їх прийняття.
Водночас згідно із Законом про місцеве самоврядування громада у власному статуті може деталізувати порядок та форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, зокрема, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, внесення місцевої ініціативи на розгляд ради, порядок організації громадських слухань, тощо.
На нашу думку, перевагою прийняття власного статуту є збільшення важелів контролю за владою з боку громади, внаслідок чого місцева влада стає більш прозорою та відкритою для власних мешканців.
Зауважимо, що прийнятий місцевою радою статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції. Прийняття та видача документів для державної реєстрації статутів територіальних громад здійснюється через центри надання адміністративних послуг у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150.
Також новоствореним об’єднаним територіальним громадам, які бажають прийняти власний статут, не слід забувати про таке. На сьогодні у Донецькій області зареєстровано 121 статут територіальних громад, з яких об’єднаних територіальних громад - 3, сіл та селищ - 89, міст - 29. Тому ймовірно, що в Головному територіальному управлінні юстиції вже може бути зареєстрований статут територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної. У цьому випадку, перш ніж приймати статут об’єднаної територіальної громади, слід відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» скасувати прийняті до об’єднання статути.
У разі необхідності внесення змін до вже зареєстрованого статуту територіальної громади місцева рада має забезпечити подання на державну реєстрацію статуту у новій редакції протягом 5 днів з дня його прийняття.
Отже, приймати чи не приймати статут територіальної громади – вирішувати депутатам місцевої ради після обговорення з мешканцями громади, а його державну реєстрацію здійснить юстиція. За додатковою інформацією звертайтесь до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації за телефонами: 0626417446, 0626442500.
Юстиція відкрита до людей!

2
                            Порядок визнання батьківства
Дітирівні у своїх правах незалежновідпоходження, а такожвід того, народжені вони у шлюбічи поза ним. Ніякихморальних та правовихобмежень будь-якідіти не знають. Права та обов'язкиматері, батька і дитиниґрунтуються на походженнідитинивід них, засвідченомудержавними органами реєстраціїактівцивільног о стану в установленому законом порядку. Цеположення, звичайно ж, стосується як дітей, народжених у шлюбі, так і дітей, народжених особами, які не перебувають у зареєстрованомушлюбі (народжені поза шлюбом).
Визначенняпоходженнядити ни є підставоювиникнення прав та обов'язківматері, батька і дитини (дітей). Розділом  ІІІглави 12 Сімейного кодексу України (надалі - СК України) передбачений порядок визначення походження дитини, який  можливо розподілити на  визначення  походженнядитини, яка  зачата і (або) народжена у шлюбі та визначенняпоходженнядити ни, батьки якої не перебувають у шлюбіміж собою.
Визначенняпоходженнядити ни, батьки якої не перебувають у шлюбіміж собою, можевідбуватися у добровільному порядку, а саме:
 - за спільноюзаявоюматері та батька дитини (ст. 126 СК України);
 - за заявоючоловіка, якийвважає себе батькомдитини (ст. 127 СК України) та  у судовому порядку (ст. 128 СК України).
Визнаннябатьківства - цеволевиявлення особи, яка вважає себе батькомдитини. Однак, одного волевиявлення особи щодовизнання себе батькомпевноїдитининедос татньо для настанняправовихнаслідкі в. Необхіднотакожще й волевиявленняматерідитин и, яке полягає у вираженнізгоди на те, щобчоловікбувзаписанийба тькомїїдитини.
Таким чином, у разінародженнядитинижінк ою, яка не перебуває у шлюбу з чоловіком, який є батькомдитини, а останнійвиявивбажання  визнатисвоєбатьківствові дносноданоїдитини, тобто бути записаним у свідоцтві про народженнядитинибатькомд итини, мають право подати до органівреєстраціїактівци вільного стану спільнузаяву про  визнаннябатьківства. У цьомувипадку  походженнядитини проводиться в органах реєстраціїактівцивільног о стану без будь-якихпопередніх процедур, зокрема судового розгляду.
Спільназаявабатьківможе бути подана одночасно при здійсненніреєстраціїнаро дженнядитиниабопісляреєс траціїнародження, яка була проведена відповідно до вимог ст. 135 СК України.  Заява про визнаннябатьківстваможе бути подана до органів державноїреєстраціїактів цивільного стану як за місцемпроживаннябатьків, так і за місцемзберігання актового запису про народження. Таказаяваможе бути подана батьками дитинидо органудержавної реєстраціїактівцивільног о стану як до, так і післянародженнядитини.
Необхіднозазначити, щовизнатибатьківствомає право як чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'юдитини, так і чоловік, якийзнаходиться у зареєстрованомушлюбі з іншоюжінкою. Також, право на визнання себе батьком (матір'ю) дитини не обмежуєтьсявіковимкритер ієм. Однак, якщозаява про визнання себе батькомдитини подана неповнолітнім, державний орган реєстраціїактівцивільног о стану обов'язково повинен повідомитибатьків, опікуна, піклувальниканеповнолітн ього про записйогобатькомдитини. У разі, якщоповідомитибатьків, опікуна, піклувальниканеповнолітн ьогонеможливо, державний орган реєстраціїактівцивільног остану  в той же термін  повинен повідомити  про це орган  опіки  та піклування.
До не судового порядку визначенняпоходженнядити ниможливовіднестивипадки , коли  матидитини, яка перебуває у зареєстрованомушлюбі, під час реєстраціїнародженнязаяв ляє, щоїїчоловік не є батькомцієїдитини, і у зв'язку з цим просить не вказуватийогобатьком в актовому записі про народженнядитини. У даномувипадкуїїпроханням оже бути задоволенелише за наявностіспільної заяви самоїматері та їїчоловіка про невизнанняйогобатькомдит ини, а також заяви про визнаннябатьківстваіншої особи та матерідитини. Якщочоловік, якийперебуває у зареєстрованомушлюбі з матір'юдитини, не можеособистоз'явитисьдо органуреєстраціїактівцив ільного стану для поданнятакої заяви, то йогозаява, яка підтверджує, щовін не є батькомдитини, справжністьпідпису на якіймає бути нотаріальнозасвідченою, може бути подана через представника. Повноваженняпредставника маютьґрунтуватись на нотаріальнопосвідченійдо віреності.
У разі, якщочоловік не визнає себе батькомдитини і, навпаки, коли чоловіквважає себе батькомдитини, а цей факт оспорюється, визнання батьківства встановлюється у судовому порядку.

3
Осторожно, необычные имена!

Говорят, что имя — это первый подарок, который преподносят ребенку его родители. Все мы любим подарки оригинальные, интересные, с фантазией. Но так ли хорошо получить в дар необычное, не «как у всех», имя?
Сегодня существует огромное количество имен: коротких и длинных, национальных и «космополитов», интеллигентных и брутальных, скромных и броских, старинных и современных. Но даже их порой оказывается мало для некоторых родителей, мечтающих подчеркнуть уникальность произведенного ими на свет чада с помощью необычного имени. Грань между редкими, но красиво звучащими, укладывающимися в рамки национального менталитета именами и нелепыми, странными весьма тонка и субъективна. Воображение некоторых родителей не знает удержу, тем более что закон достаточно лояльно относится к плодам бурной фантазии.
В наших палестинах звезды более консервативны в этом смысле, но тоже называют своих детей не без затей — то обращаясь к редко употребляемым славянским, русским именам, то ориентируясь на Запад, то идя собственным путем.
Родители, которые дают своим детям необычные имена, вряд ли всерьез задумываются о том, каким важным может оказаться их влияние на жизненный путь чад. Такой мальчик или девочка с рождения запрограммированы на необычность, на противопоставление основной массе людей.
Каким бы замечательным ни было значение имени, как бы скрупулезно оно ни выбиралось, например, по знаку Зодиака, жить с ним предстоит в социуме. Проблемы могут начаться уже в раннем детстве, когда мальчики и девочки учатся общаться с ровесниками. Многим малышам это и так дается непросто, а тут еще трудное имя, которое они сами не могут толком произнести и которое не воспринимают другие дети! Подобные сложности могут сделать ребенка некоммуникабельным, отбить охоту лишний раз знакомиться и общаться. В школьные годы необычное имя неизбежно привлекает к себе внимание, может стать объектом недобрых насмешек.
Маленьких детей статус белой вороны часто утомляет, вызывает желание слиться с основной массой. По мере взросления справляться с грузом собственного имени его обладателю проще, но постоянное переспрашивание, реакция удивления, набившие оскомину вопросы вроде «А почему тебя так зовут?» или «И кто так тебя назвал?», ошибки в произнесении и написании, в том числе в документах (со всеми вытекающими последствиями), могут стать постоянными спутниками и неиссякаемым источником негативных эмоций.
Обладатели необычных имен могут себе позволить не придерживаться мнения большинства, быть яркими индивидуальностями, добиваться серьезных успехов именно за счет этого противостояния. Но при этом нередко они вынуждены действовать без опоры, только своими силами. Кому-то такая жизненная стратегия подходит, а кому-то нет. Для некоторых обладателей неординарных имен повышенное внимание становится стимулом, толчком, дополнительным фактором успеха, а для других оно превращается в непосильное бремя, причину комплексов, обрекает на постоянный дискомфорт. Неудивительно, что такие люди нередко пользуются возможностью сменить имя на более тривиальное.
Стать известной личностью, привлечь к себе всеобщее внимание можно и с самым заурядным именем. Не зря говорят, что не имя красит человека, а наоборот. Даже если жизненный путь сына или дочери не будет отмечен какими-то особыми достижениями, это не помешает ему быть достойным и счастливым человеком. А это ли не главная мечта всех родителей?

4

Підстави для отримання послуги
Кожен з нас знає, що при досягненні 25- або 45-річного віку необхідно звернутися до відділу державної міграційної служби для того щоб вклеїти фото в паспорт громадянина України.Звернутися можно до  територіального підрозділу ДМС України за зареєстрованим місцем проживання, або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
У разі, коли особа не має місця проживання, за адресою якої вона може бути зареєстрована, та з певних причин не може або не бажає отримувати статус бездомної особи, або знята з реєстрації місця проживання для вклеювання фотокартки по досягненню 25 чи 45-річного віку, слід звернутися до територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання
Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно у п’ятиденний термін із дня звернення
Необхідні документи
•   - паспорт громадянина України;
•   - дві (або три – у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах).
Звернутися до відділу ДМС необхідно не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 - річного віку, інакше паспорт вважається недійсним

5
Краматорський міський відділ державної реєстрації актів цивільного тану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області  повідомляє, що з грудня місяця 2017 року у відділі  запроваджено електронний сервіс з проставлення апостилю на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.
Прийом документів для  проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України з метою проставлення апостилю відбувається у каб. № 2 відділу  :
 - вівторок – з 8.00 до  17.00
- середа - з 8.00 до 19.00
- четвер – з 8.00 до 17.00
- п’ятниця – з 8.00 до 15.45
- субота – з 8.00 до 16.00
 перерва з 12.00 до 12.45

Проставлення апостилю здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
До заяви про проставлення апостиля додається:
- оригінал документа, на якому необхідно проставити апостиль, або його копія, засвідчена в установленому порядку;
- документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від оплати, чи його засвідчена в установленому порядку копія.
Вказана плата справляється до проставлення апостилю, шляхом перерахування до загального фонду державного бюджету.
Наказом Міністерства юстиції від 18 грудня 2003 року №161/5 “Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2015 за №1197/8518, встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав:
- для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (на даний час 51 грн.);
- для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на даний час 85 грн.).
Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.
Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.
У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, здійснення перевірки документів та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду цих документів може бути продовжено до 20 робочих днів.
Чекаємо на Вас у відділі!

6
В період весни та літа все більше людей потребують легалізації документів та проставлення апостилю. В цей період багато українців готуються до вступу у ВНЗ, поспішають оформити візи для роботи/навчання за кордоном, або бажають зареєструвати шлюб з іноземцями. Для цього виникає необхідність засвідчення дійсності поданих документів шляхом проставлення апостиля, для визнання  документів чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.
Апостиль проставляється:
- на документах, які виходять від органів судової влади України;
- на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
- на адміністративних документах;
- на документах про освіту та вчені звання;
- на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
- на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів. У разі необхідності проведення додаткової  перевірки  строк на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.
Проставити апостиль на документи Ви можете звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій області, на території підконтрольній українській владі. Оплата за проставлення штампу апостиля складає 51 грн. Подати документи  до відділу може будь-яка особа. Для цього їй необхідно подати оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку.

7
           Цивільний кодекс України визначає, що місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. Дитина не може бути зареєстрована в квартирі чи будинку, де не зареєстрований ні один з його батьків (усиновлювачі) або у відповідних випадках, де не проживає опікун або не знаходиться навчальний заклад чи заклад охорони здоров’я, в якому вона проживає. Також вона не може бути зареєстрована, як власне і всі інші, в нежилому приміщенні.
           Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» дає оцінку значущості інституту реєстрації. Згідно з цією нормою реєстрація, а також її відсутність, не можуть служити умовою
реалізації законних прав і свобод, а також підставою для їх обмеження.
          По суті, сама «прописка» ніяких додаткових прав дитині не дає, вона існує для того, щоб державні органи вели облік громадян на території певної адміністративної одиниці.
Сьогодні функцію органів реєстрації за місцем проживання в Україні виконує тільки один орган – територіальні органи Державної міграційної служби України, більш відомий як «паспортний стіл» серед населення.
          Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зобов’язує батьків або законних представників зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
          Для реєстрації новонароджених дітей батьки або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):
 письмову заяву;
 свідоцтво про народження;
 квитанцію про сплату адміністративного збору;
 документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у
військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
          У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
 документ, що посвідчує особу представника;
 документ, що підтверджує повноваження особи як
представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки
(усиновлювачі).
          У разі звернення осіб, місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які вимушені були залишити місця проживання з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції та не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення
допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов,
складеного за місцем фактичного проживання сім’ї.

8
   Краматорський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області повідомляє перелік платних послуг, які надаються відділом:         
   1. пошук актового запису цивільного  стану  без  повідомлення заявником  даних  про  рік державної  реєстрації  акта цивільного стану- 1 послуга за кожен рік – 55, 01 грн;
   
   2. видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу -31, 43 грн.
   3. Надання  правової  допомоги,  що  включає  складення  заяв (анкет,  прохань),  у  вирішенні  питання  щодо  повторної  видачі свідоцтв   та  інших  документів  про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану:

     відділами державної реєстрації актів цивільного стану  не  за місцем звернення  заявника - 180, 73 грн.;                          компетентними органами іноземних держав – 180, 73 грн.;

          4. організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема,  обрядів ювілеїв весілля, обрядів   заручин)   з   використанням   різноманітних елементів урочистості:                             у відділі державної реєстрації актів цивільного стану із супроводженням магнітофонного запису – 1 обряд 10 хв. – 267, 22 грн.;
                   1 обряд 15 хв. – 314,35 грн.;   
     за межами  відділу  державної  реєстрації  актів   цивільного стану - 1414, 63 грн. ;

     у вихідні та святкові дні -1886, 17 грн. ;

     індивідуальні обряди ювілеїв, весілля – 361, 52 грн.;

5. складення  за  проханням  фізичних  осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану,  про повторну  видачу  свідоцтв про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану  та  витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,  про  внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану – 55, 01 грн.                            6. доставка та вручення виключно:
повторно виданих  свідоцтв  та  інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану  фізичній  особі  за  місцем  її проживання (перебування) – 188,63 грн. ;

     копій документів    для   службового   користування   органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками  відділів державної  реєстрації  актів  цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації  актів  цивільного
стану - 188,63 грн. ;                                       документів до  уповноважених  органів  з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах – 267, 22 грн. .

     6. надання консультації з питань:

     застосування сімейного та цивільного законодавства – 94, 32 грн. ;

     витребування документів   про   державну   реєстрацію   актів  цивільного стану – 94, 32 грн. 

Наведений перелік було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зі змінами.
Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації  актів цивільного стану», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 за № 1380/18675, зі змінами.
Зазначеним порядком встановлено, що надання платних послуг здійснюється за бажанням та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з переліком.
Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджають фізичну особу про вартість послуги.
Плата за платні послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом попередньої оплати.
Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.
Кошти, які надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.
Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 (зі змінами), а саме:
 - громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
 -  громадяни, вiднесенi до категорiї 3 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;       
- громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;
 - iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;
 -  iнвалiди I та II груп.
Розмір плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області затверджено наказом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 13.12.2016 року № 429/2, зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 14.12.2016 за № 132/2200.

9
Запуск официального сайта общенационального правопросветительского проекта Минюста «Я маю право!» расширил круг граждан, которые смогут получить информацию о своих правах и инструкциях для защиты этих прав.
В рамках этого проекта Министерство юстиции Украины доносит украинцам информацию об их правах и учит эти права защищать.
На официальном сайте можно получить актуальную информацию о проекте, свежих новостях и контактах, а также узнать, куда обратиться в случае нарушения прав. Посетив сайт http://pravo.minjust.gov.ua/ можно найти ответы на вопросы Вас интересующие:  как оформить договор аренды земли, как оформить субсидию,  что делать в случае требования взятки в учебном заведении, как решить спор в судебном порядке, что нужно сделать чтобы получить алименты и т. д.
Посетив сайт Вы найдете адреса и телефоны ближайших центров по предоставлению бесплатной правовой помощи и территориальных управлений юстиции Украины.

10
Відповідно до ч. 1 ст. 30 Сімейного кодексу України особи, які вже набули статусу наречених, зобов’язані повідомити один одного про стан здоров'я.
Однак слід звернути увагу на те, що статус наречених набувають особи, які підписали та подали заяву про реєстрацію шлюбу, встановленого зразка. Особи, які ще не підписали заяву про реєстрацію шлюбу, також повинні ознайомити один одного зі станом свого здоров'я до підписання заяви про реєстрацію шлюбу, оскільки, підписуючи заяву та набуваючи статус наречених, особи підтверджують факт ознайомлення зі станом здоров'я один одного.
Наречені можуть бути добре обізнані про стан свого здоров'я. Тоді вони самі обирають форму повідомлення другої сторони щодо цього. Однак у наречених може виникнути бажання з'ясувати стан свого здоров'я більш детально. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених  в мережі закладів охорони здоров'я.
Повідомлення результатів медичного обстеження здійснюється із дотриманням загальних прав людини та громадянина.
Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. Лікар, або працівник медичної установи, який проводив медичне обстеження або на якого покладено обов'язок повідомити результати обстеження нареченим, повинен діяти не порушуючи лікарської таємниці, і тому результати медичного обстеження будуть повідомленні кожному з наречених окремо, а вже від волі наречених залежить чи повідомлять вони один одного про стан здоров'я чи будуть зберігати результати або окремі показники, особливості в таємниці.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я і сімейним станом один одного та попередити про відповідальність за при¬ховання перешкод до вступу в шлюб.
Сімейний кодекс України визначає спеціальні наслідки порушення обов'язку наречених повідомити один одного про стан свого здоров'я. Приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним (ч. 5 ст. 30 СКУ).
Важливо відмітити, вислів «зобов'язані повідомити про стан свого здоров'я» не означає необхідності проходження нареченими медичного обстеження. Іншими словами, - обов'язок наречених полягає у повідомленні один одного про стан свого здоров'я, а не проходженні медичного обстеження.

11
Витяг з Реєстру видається реєстратором або отримується шляхом безпосереднього доступу незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника. Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу такий витяг видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.
На письмову заяву фізичної особи видаються:
а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України;
б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ;
в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті ;
г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища ;
ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу ;
д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя ;
е) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу;
є) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) ;
ж) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України ;
з) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв'язку з усиновленням ;
и) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін до актового запису цивільного стану ;
і) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства .
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про встановлення батьківства;
ї) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану ;
й) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення .
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про усиновлення.
 Для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації смерті видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14), у разі втрати якого на письмову заяву фізичної особи реєстратором за місцем складання актового запису про смерть видається дублікат з позначкою «Дублікат».
 На письмові запити державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), визначених в абзацах другому та третьому пункту 16 Порядку, та шляхом безпосереднього доступу видаються (отримуються):
а) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ;
б) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ;
в) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб;
г) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про розірвання шлюбу ;
ґ) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про зміну імені ;
д) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про усиновлення ;
е) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства ;
є) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану .
Витяги, зазначені в підпунктах «а», «в» - «е» цього пункту, видаються також на письмову заяву фізичної особи, відомості про яку або про її малолітніх, неповнолітніх дітей містяться у відповідному актовому записі цивільного стану, чи на письмову заяву представника цієї особи, повноваження якого ґрунтуються на дорученні, посвідченому нотаріально.
У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу, з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва.
Фізична особа під час особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.
У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.
Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Реєстру, отриману шляхом безпосереднього доступу до нього, крім випадків, передбачених законом.

12
Обряди  державної  реєстрації  шлюбу,які  проводить Краматорський  міський  відділ  державної  реєстрації  актів цивільного стану.
Порядок державної реєстрації шлюбу регулюється главою 4 розділу II Сімейного кодексу України, статтею 14 Закона України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 року № 2398-VI, главою 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5).
Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік як для жінок так і для чоловіків – 18 років, однак за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Для  державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до  органу  державної реєстрації актів цивільного стану за  їх вибором.
Краматорський  міський  відділ державної  реєстрації  актів цивільного стану подає інформацію про  розмір  плати державної  реєстрації  шлюбу  та  її види:
Організація  та  проведення  обряду  державної  реєстрації  шлюбу з використанням  різноманітних елементів  урочистості-обряд  державної  реєстрації  шлюбу, що проводять відділи державної  реєстрації актів   цивільного стану:
-із супроводженням магнітофоного запису-1  обряд 10 хв.-277,22 грн;
-із супроводженням магнітофоного запису-1  обряд 15 хв.-314,35 грн;
-за  межами  відділу державної реєстрації актів цивільного стану- 1  обряд-1414,63 грн;
-у  вихідні  та  святкові  дні- 1  обряд- 1886,17 грн;
-обряд  заручини- 1  обряд-267,22 грн;
-індивідуальні  обряди ювілеїв,весілля-1 обряд-361,52.
Чекаємо  всіх  закоханих у  нашому  відділі!

13
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація), регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
Згідно з частиною першою статті 4 Закону про реєстрацію одним з основних принципів, на якому базується державна реєстрація, є публічність державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення.
Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону про реєстрацію, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, та включає, зокрема, перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.
Також звертаємо увагу, що відповідно до статей 80-82 Цивільного кодексу України (ЦК України) юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦК України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти в порядку, визначеному законом.
Відповідно до статті 16 Закону про реєстрацію найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 №97 (зі змінами)).
У найменуванні юридичних осіб приватного права забороняється використовувати: повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України.
Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів,  юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.
Відповідно до статті 83 ЦК України юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.
На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах поширюються положення ЦК України, якщо інше не встановлено законом. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
Територіальна громада є невід’ємною складовою системи місцевого самоврядування наряду з сільською, селищною, міською радою, сільським, селищним, міським головою, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради. Територіальна громада села, селища, міста є первинним суб’єктом та основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад (положення статей 3, 5, 6 Закону).
Відповідно до статті 16 Закону від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Водночас, відповідно до частини третьої статті 8 Закону порядок проведення загальних зборів громадян (територіальних громад) за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.
Статут територіальної громади згідно з частиною другою статті 19 Закону підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст визначено Положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1150 (зі змінами) (далі – Положення).
Відповідно до пункту 1 Положення реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва) здійснюється відповідними головними територіальними управліннями юстиції,  статуту  територіальної громади  м.  Києва  -  Мін’юстом  за  заявою  встановленого зразка (додаток 1 до Положення).
Прийняття та видача документів здійснюється через центри
надання адміністративних послуг.
Суб’єктом надання адміністративної послуги відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» є орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
Зважаючи на вищевикладене, за територіальною громадою на законодавчому рівні не закріплено статусу юридичної особи, а відповідно і відсутні підстави для її державної реєстрації як юридичної особи, у тому числі як юридичної особи публічного права.

14
Тимчасова окупація Криму та Севастополя, бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Значна кількість людей змінили місце проживання та праці. На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, обліковано 1 591 670 переселенців. 
Відповідно у національному законодавстві з’явилося поняття внутрішньо переміщених осіб, почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обов’язків та пільг.
Хто є внутрішньо переміщеною особою?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Україна вживає всіх можливих заходів щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Наразі законодавство у сфері реалізації права громадян на об'єднання не передбачає будь-яких обмежень на таке право за ознакою статусу «внутрішньо переміщена особа».
Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Відмінність полягає в тому, що засновниками та членами (учасниками) громадської організації є лише фізичні особи, а громадська спілка утворюється юридичними особами приватного права, членами (учасниками) якої після державної реєстрації можуть стати також і фізичні особи. Кількість засновників не може бути менше 2 осіб.
Статтями 7-8 зазначеного Закону передбачено, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.
Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути вищевказані особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
З об’єктивних причин підконтрольна Україні частина Донецької області є лідером за кількістю прийнятих переселенців, на другому-третьому  місцях Луганська та Харківська області.
Отже, внутрішньо переміщені особи з метою захисту своїх прав та задоволення власних інтересів можуть бути як засновниками громадської організації, так і приєднатись до вже існуючих організацій.

Так, значна кількість зареєстрованих у 2016-2017 роках на території Донецької області громадських організацій зазначили у напрямах своєї діяльності сприяння захисту прав внутрішньо переміщених осіб.
Крім цього, з початку проведення антитерористичної операції на Сході України у Донецькій області зареєстровано декілька громадських організацій, які, як вбачається з їх назв, займаються переважно питаннями захисту переселенців. Це, наприклад, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ «ПРАВО НА ЖИТТЯ» (місто Слов'янськ, ЄДРПОУ 40657624), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ» (смт. Ярова Лиманського району, ЄДРПОУ 40519367), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ» (місто Маріуполь, без статусу юридичної особи).

Процедура реєстрації громадської організації є досить простою та проводиться в декілька етапів.
По-перше, треба провести установчі збори засновників, на яких прийняти всі важливі рішення та затвердити статут організації.
По-друге, підготувати пакет документів, який включає в себе заяву про державну реєстрацію встановленої форми, протокол установчих зборів засновників, реєстр присутніх, статут, відомості про керівні органи та відомості про уповноважену особу для здійснення реєстраційних дій.
По-третє, подати підписані документи для державної реєстрації.

Нагадуємо, що єдиним суб’єктом державної реєстрації громадських організацій у Донецькій області є Головне територіальне управління юстиції (місто Краматорськ).
Слід враховувати, що міграція фізичних осіб вплинула й на зміну місцезнаходження громадських об’єднань. При цьому Державою забезпечено реалізація прав внутрішньо переміщених осіб шляхом звернення до суб’єктів реєстрації за місцем їх фактичного перебування. Так, наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2016 №3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» установлено, що державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України.

У Донецькій області подати документи для державної реєстрації можливо в кожному місті обласного значення та районі області. Прийом та видачу документів у сфері державної реєстрації громадських об’єднань забезпечують державні реєстратори Головного територіального управління юстиції, адміністратори 22 центрів надання адміністративних послуг, працівники 2 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є можливість надіслати документи поштовим відправленням.
Допомогу щодо оформлення документів надають місцеві центри та 17 бюро правової допомоги.
Крім цього, в процесі підготовки документів в пригоді стане Он-лайн будинок юстиції - електронний сервіс Мін’юсту (https://online.minjust.gov.ua), завдяки якому є можливість завантажити зразки необхідних документів для створення громадської організації, а після їх оформлення передати на попередню перевірку державним реєстраторами.

Ознайомитись з переліком зареєстрованих громадських об’єднань в розрізі кожного регіону та навіть адміністративно-територіальної одиниці, а також за іншими критеріями можна шляхом безкоштовного доступу до Реєстру громадських об’єднань (http://rgo.informjust.ua/).
Також на сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (http://justice-dn.gov.ua/) щотижня розміщується інформація про прийняті рішення з питань державної реєстрації.

Таким чином, сьогодення в Україні забезпечено реалізація конституційного права громадян на об’єднання з метою захисту їх прав та законних інтересів.

Заступник начальника відділу
державної реєстрації друкованих засобів
 масової інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області
Кузьменко О.М.

15
Право власності на землю гарантується Конституцією України та набувається і здійснюється відповідно до ряду законів,що регулюють земельні відносини. З метою захисту права власності та недопущення втілення шахрайських схем з боку недобросовісних громадян та державних реєстраторів державою вжито ряд заходів для забезпечення населення сучасними і ефективними способами захисту їхньої власності.
Одним із таких способів є зупинення державної реєстрації прав, запроваджене з метою заборони вчинення реєстраційних дій з об’єктом нерухомого майна в Державному реєстр прав.
Так, проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.
Зупинення державної реєстрації прав за рішенням суду відповідно до Цивільного процесуального кодексу України здійснюється шляхом забезпечення позову.
Проте, досить часто виникають ситуації, коли власник земельної ділянки дізнається про вчинення незаконних реєстраційних дій із його майном, не встигає звернутися до суду, щоб перешкодити цьому. Можливість заборонити проведення реєстраційних дій за заявою власника долає цю проблему.
Отже, у випадку наявності підозр про можливість незаконних реєстраційних дій щодо земельної ділянки, власник об'єкта нерухомості має право заборонити вчиняти відповідні дії на строк до 10 робочих днів шляхом подання відповідної заяви. Після цього,у власника буде строк для звернення до суду із заявою про забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій із земельною ділянкою. У разі не вжиття таких заходів, реєстраційні дія буде відновлена.
Зазначений механізм стане в пригоді також у разі наявності спору стосовно землі та в разі очікування рейдерської атаки.
Відтак українці - власники земельних ділянок можуть самостійно контролювати проведення реєстраційних дій щодо власних об’єктів нерухомого майна, тим самим зупинивши втілення шахрайських посягань на їх власність.
При виникненні питань та необхідності отримання більш детальної інформації щодо захисту своїх прав можна звернутися за телефоном
(06264) 42481.


Відділ розгляду звернень та забезпечення
діяльності комісії з питань розгляду скарг
у сфері державної реєстрації
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області

Сторінок: [1] 2 3 4