Форум Краматорска

СМИ Краматорска => Газеты, радио, ТВ => Тема начата: Hel от 18 Август 2006, 16:19:33

Название: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 18 Август 2006, 16:19:33
16 августа краматорским исполкомом было утверждено Положение об аккредитации журналистов. Поскольку это положение будет еще утверждаться на ближайшей сессии, у нас есть время при желании попытаться внести в него изменения. Выкладываю этот документ. Все, у кого есть соображения, пишите на kramprof@ukr.net

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА  РАДА Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
Від 16.08.2006 №   
М. Краматорськ
Про попередній розгляд проекту рішення міської ради " Про затвердження Положення про порядок акредіггації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті"

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради "Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті", керуючись ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ:

Внести на розгляд міської ради проект рішення "Про затвердження Положення про
порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті"
Міський голова Г.А.Костюков

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА
РІШЕННЯ
Від 16.08.2006 №
м Краматорськ
Про затвердження Положення про по¬рядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті

З метою повного та широкого  інформування  населення  про  основні   події в економічному та соціальному житті міста, забезпечення відкритості у діяльності міської ради та її виконавчого комітету, створення необхідних умов для реалізації професійних прав журналістів, відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", ст.З "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", керуючись ст.25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті згідно з додатком.
Відділу з питань внутрішньої політики (Коцаренко) довести Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому  комітеті до відома редакторів місцевих засобів масової інформації
Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  Матюшину Л.С.  -  керуючого справами виконком) міської ради.
Міський голова   Г. А.Костюков

Додаток до рішення
міської ради
від   №
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті
1.. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті проводиться з метою:
- сприяння роботі журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті та допомоги журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних
обов'язків:
- надання можливостей для  всебічного та об'єктивного висвітлення  засобами масової інформації діяльності Краматорської міської ради та її виконавчого комітету.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Краматорській міській раді та її виконавчому комітеті здійснюється міським головою.
3. Міський голова при проведенні акредитації керується законами України "Про інформацію",   "Про   друковані   засоби   масової   інформації   (пресу)   в   Україні".   "Про телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", а також регламентами роботи  Краматорської міської ради та її виконавчого  комітету, іншими нормативними актами України.
4. Заявка на акредитацію для журналістів і технічних працівників засобів масової інформації подається міському голові на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації, завіреним печаткою.
5.   Засоби масової інформації у заявці на акредитацію зазначають: засновників засобу масової інформації: його основні статутні завдання: періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації): сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; адресу засобу масової інформації; прізвище, ім'я та по-батькові редактора: номери телефонів керівників засобу масової інформації: номери телефонів, факсу та електронну адресу засобу масової інформації; список журналістів і технічних працівників, які  подаються для акредитації, із зазначенням їх прізвища,  ім'я та по-батькові, займаної посади та контактних телефонів.
Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом (друковані засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).
Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії на право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення: телерадіомовні організації - виробники продукції (студії-виробники - копію договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.
6.   Для отримання акредитації журналісти і технічні працівники, які не є штатними чи   позаштатними   працівниками   засобів  масової  інформації,   можуть   акредитуватися відповідно до закону за заявками засобів масової інформації, з якими вони співпрацюють, або  шляхом   подання  особистої заяви  про  акредитацію з  наданням  документів,  що підтверджують   їх   професійний   фах.   чи   належним   чином   оформленої  довідки   про співпрацю із засобом масової інформації.
7. Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених відповідно у пунктах 4, 5, 6 цього Положення, не розглядається.
Міським головою видається лист про акредитацію, в якому вказується прізвище, ім'я, по-батькові журналістів і технічних працівників засобу масової інформації, яких акредитовано, та термін їх акредитації.
8. Видача листа про акредитацію проводиться протягом місяця з дня надходження відповідної заявки.
9.   Акредитація    забезпечує    право    відвідування    журналістами    і   технічними працівниками  брифінгів,  прес-конференцій,   "прямих  ліній",   "круглих  столів",  інших заходів, які проводяться міською радою та її виконавчим комітетом, за попередньою інформацією відділу з питань внутрішньої політики та інших структурних підрозділів міської ради.
Відділ з питань внутрішньої політики, організаційний відділ сприяють, в межах своєї компетенції, акредитованим журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації у виконанні їх професійних обов'язків.
10.   У   разі   звільнення   журналіста   або   технічного   працівника   засобу   масової інформації,   який  акредитований   при   Краматорській  міській  раді  та  її  виконавчому комітеті, керівник відповідного засобу масової інформації у триденний строк зобов'язаний повідомити про це міського  голову.  При цьому відповідний дозвіл про акредитацію анулюється міським головою, після чого керівник відповідного засобу масової інформації може звернутись до міського голови із заявою про видачу дозволу на акредитацію іншому працівнику засобу масової інформації.
11. Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, а також журналісти і технічні працівники, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть бути позбавлені акредитації у разі порушення ними: законів України. у тому числі тих, що регулюють діяльність засобів масової інформації: регламенту роботи Краматорської  міської ради  та її  виконавчого  комітету;  умов  і  загального режиму (регламенту)   роботи   Краматорської   міської   ради   та   її   виконавчого   комітету   та встановленого порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів; загальних вимог професійної етики.
12. У разі позбавлення акредитації журналісту або технічного працівників засобів масової інформації або журналісту, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, міським головою надається письмове повідомлення про це із зазначенням підстав, за якими відбулось позбавлення акредитації. Таке повідомлення одночасно надсилається до засобу масової інформації, який подавав відповідну заявку і акредитацію.

Секретар міської ради   А.МБорсук
Название: Re: Аккредитация
Отправлено: wolf от 26 Сентябрь 2006, 21:28:41
Апупеть!!!! В Славянске журналисты, чтобы получить аккредитацию в горсовете, должны:

"облагаться в установленную форму одежды :shock: :shock: и ...журналист должен предоставить на осмотр фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также себя…" :shock: :shock:

Подробности:

Сессия Славянского горсовета ввела журналистам форму и разрешила их досматривать (https://www.kramatorsk.info/index.php?view&21324)

Ну, блин, дають славяне!
Название: Re: Аккредитация
Отправлено: RomaR от 27 Сентябрь 2006, 09:59:12
Ну Славянск вообще город загадочный. Я одного понять не могу, почему наши коллеги там все это терпят...

wolf, предлагаю обсудить эту тему в открытом разделе. Пусть народ порадеутся;)
Название: Re: Аккредитация
Отправлено: wolf от 27 Сентябрь 2006, 13:06:02
Ну, делай!
Название: Re: Аккредитация
Отправлено: Hel от 28 Сентябрь 2006, 16:00:09
Ну Славянск вообще город загадочный. Я одного понять не могу, почему наши коллеги там все это терпят...

wolf, предлагаю обсудить эту тему в открытом разделе. Пусть народ порадеутся;)

Ну и где?
Название: Re: Аккредитация
Отправлено: St. от 29 Сентябрь 2006, 10:14:57
Ну Славянск вообще город загадочный. Я одного понять не могу, почему наши коллеги там все это терпят...
А им наверное нравится. Типа мазохисты. мирятся с трудностями, чтоб потом с ними бороться.
Кста, в порядке аккредитации будут изменения: вместо формы одежды они будут ходить с табличкна на шее "Журналист" (типа Partizan).
Хотя они все о наличии профсоюза знают.
А может устроим выездную акцию в Славянск? Вот славянам стыдно будет! И рядов наших прибавится немеряно.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: EasyRider от 29 Сентябрь 2006, 10:52:01
Дайте кто-нибудь целиком текст правил аккредитации в Славянске.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 29 Сентябрь 2006, 13:47:11
В понедельник попытаюсь добыть...если в джинсах в исполком пустят....
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: St. от 30 Сентябрь 2006, 22:04:25
Табличку на шею "журналист" не забудь.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 02 Октябрь 2006, 14:00:46
Господа, наслождайтесь!!! Главное оцените как написано....

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s01.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s02.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s03.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s04.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s05.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s06.jpg)

(http://www.ruradiokrm.com.ua/failo/s07.jpg)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 02 Октябрь 2006, 14:58:51
Че-то меня напрягает, зачем им прописка, домашний телефон и 2 фото! Может на дому у журналистов будут работать?  :lol: Или иным органам помогают?  :x
Это сразу бросилось в глаза, остальное почитаю еще че-нибудь скажу  :D
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 02 Октябрь 2006, 15:21:48
Юристы НАМ считают это требование незаконным и в случае если журналисту будет отказано в аккредитации они готовы помогать судиться....
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: River Horse от 02 Октябрь 2006, 16:03:19
Мне понравилось "установленная форма одежды". Надо теперь, чтобы исполком вывесил в вестибюле плакаты, как в армии вокруг плаца: "Форма 1", "Форма 2"..... :D
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Аривидерчи от 02 Октябрь 2006, 16:47:12
Ну что вы, это они журналистов защищают от нападок типа "ваша розовая кофточка" и тд.!
Все одинаковые, светлый верх, темный низ, юбка до колена - красота.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: St. от 02 Октябрь 2006, 16:55:08
Все одинаковые, светлый верх, темный низ, юбка до колена - красота.
И мальчикам тоже?
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Аривидерчи от 02 Октябрь 2006, 17:13:09
Все одинаковые, светлый верх, темный низ, юбка до колена - красота.
И мальчикам тоже?
Помилуйте, какие мальчики! Еще перегаром будут дышать, не, только девушки 19-23 лет. Клюшки постарше к залам заседаний не допускаются, пусть корректорами идут работать.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: River Horse от 02 Октябрь 2006, 17:23:00
Все одинаковые, светлый верх, темный низ, юбка до колена - красота.
И мальчикам тоже?
Конечно. А где ты видел кильт ниже колена? :)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Танский В. от 03 Октябрь 2006, 09:40:55

 А где ты видел килт ВЫШЕ колена? :shock:
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: River Horse от 03 Октябрь 2006, 10:43:36
А кто-то говорил, что он ВЫШЕ колена? :)

(http://www.mits.ru/www/information/images/Ubka_1.gif)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 03 Октябрь 2006, 12:39:44
А что - неплохая форма для славянских журналистов. Правда зимой прохладно будет  :lol:
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 03 Октябрь 2006, 13:09:47
Лично мне еще понравились пункты 6 и 7
Аккредитованным журналистам разрешается пользоваться всеми другими правами, закрепленными украинским законодательством.  :lol:
Приятно, что аккредитованные журналисты смогут присутствовать на открытых мероприятиях, подавать письменные запросы на получение информации, короче все то, что могут обычные граждане и без аккредитации.
Но особенно умилил п. 7.12, где аккредитованные журналисты обязуются исполнять все требования Законов Украины. Я бы на месте славян задумалась – а нужна ли аккредитация? Без нее ведь и Законы ни по чем  :P

Вобщем, Славянский исполком и раньше отличался законодательным дебилизмом. Ну а здесь уж сам себя переплюнул. Интересно, там у них прокурор появился? Может поможет привести эти "Правила" в человеческий вид
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Merlin от 10 Октябрь 2006, 16:49:16
Пресс для прессы по-славянски (https://www.kramatorsk.info/index.php?view&22151)

"...«Пять лет назад наш город прославил на весь мир Игорь Александров – директор компании ИРТК «Тор», которого забили до смерти на пороге его офиса. Сегодняшние борцы за несвободу слова более демократичны – они просто закрывают доступ СМИ к своим делам, чтобы тихо принимать нужные решения в присутствии только нужных – читай коммунальных – СМИ», - пишут в заключение своего письма славянские журналисты..."
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 10 Октябрь 2006, 17:24:17
Вроде говорят в четверг славянские редакторы встречаются с властью на переговорах. Интересно. чем закончится  :D
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 10 Октябрь 2006, 17:30:14
Да как всегда - ничем!!!!
Редактора пожуют сопли, а мер останится при своем мнении....
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 10 Октябрь 2006, 17:55:32
Да как всегда - ничем!!!!
Редактора пожуют сопли, а мер останится при своем мнении....

Проверим? ;)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: St. от 10 Октябрь 2006, 21:04:23
А от Краматорской профспилки кто поедет?
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: wolf от 10 Октябрь 2006, 21:25:49
Ну, Hel и прокатится. Грозилась, однако.
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 13 Октябрь 2006, 11:29:07
Славянские депутаты решили ввести ЦЕНЗУРУ (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Fruradiokrm.com.ua%2Fnews%2Findex.php%3Fcont%3Dlong%26amp%3Bid%3D1932%26amp%3Byear%3D2006%26amp%3Btoday%3D13%26amp%3Bmonth%3D10)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Merlin от 13 Октябрь 2006, 11:38:06
Да наши журналисты Коцаренко должны в одно место целовать. :)
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: RomaR от 13 Октябрь 2006, 11:40:15
Не совсем. Наши журналисты поставили его на место и теперь ОН нас сам расцеловывает....
Название: Re: Аккредитация журналистов
Отправлено: Hel от 13 Октябрь 2006, 17:26:43
Ага! Причем регулярно  :lol: