18 декабря 2006   16:52   1492

CНБОУ признал состояние украинского ЖКХ как критическоеи опасное для жизнедеятельности граждан

CНБОУ охарактеризовал состояние украинского ЖКХ как критическое и опасное для жизнедеятельности граждан и общества!

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины. Своим Указом № 1093/2006, согласно статье 107 Конституции Украины Виктор Ющенко постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября текущего года "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства Украины и основных направлениях его реформирования". Полный текст решения ниже:

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування

Розглянувши комплекс проблем житлово-комунального господарства в Україні, Рада національної безпеки і оборони України відмічає системний характер загроз національній безпеці в економічній, соціальній та екологічній сферах, що пов'язано з погіршенням ситуації у сфері житлово-комунального господарства.

Непослідовність у політиці реформування житлово-комунального господарства, зокрема в частині встановлення економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, вкрай повільний розвиток конкурентних ринкових відносин, зволікання із впровадженням дієвих економічних стимулів щодо заохочення приватного підприємництва та самоорганізації населення унеможливлюють підвищення якості цих послуг, залучення в зазначену сферу інвестицій, необхідних для її модернізації та розвитку.

Закономірним наслідком відсутності позитивних зрушень у поліпшенні інвестиційного клімату у сфері житлово-комунального господарства на тлі обмеженості можливостей державного та місцевих бюджетів щодо фінансування розвитку цієї сфери є зношеність основних фондів суб'єктів господарювання житлово-комунального господарства, що унеможливлює безпечне функціонування галузі та призводить до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Обмеженість та неефективне використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів суб'єктами господарювання житлово-комунального господарства обумовлює неприпустимо високий рівень втрат та витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів при виробництві і наданні житлово-комунальних послуг, спричиняє постійне збільшення їх вартості.

Наростання негативних процесів у сфері житлово-комунального господарства є наслідком недосконалості чинного законодавства, неналежного виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки», низької ефективності контролю за реалізацією передбачених ними заходів.

З огляду на нагальну потребу у підвищенні ефективності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами, підвищення надійності систем життєзабезпечення населених пунктів та зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати стан житлово-комунального господарства критичним, таким, що становить небезпеку для життєдіяльності громадян та суспільства, а також сталого функціонування господарського комплексу України.

2. Визнати незадовільним рівень виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань реформування житлово-комунального господарства власниками майна та суб'єктами господарювання.

3. Визначити пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства:

розвиток ринкових засад господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, заохочення приватного підприємництва у цій сфері та залучення інвестицій;

удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній сфері;

підвищення якості житлово-комунальних послуг;

удосконалення порядку формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та порядку регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства;

приведення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням комплексу заходів, спрямованих на зниження необлікованих втрат води і теплової енергії та витрат енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, удосконаленням системи соціального захисту малозабезпечених верств населення;

поетапну заміну пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг адресними грошовими виплатами на компенсацію вартості таких послуг населенню та забезпечення фінансування відповідних видатків державного бюджету у повному обсязі;

пріоритетне фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів технічного переоснащення житлово-комунального господарства.

4. Кабінету Міністрів України:

1) виходячи з пріоритетних завдань реформування житлово-комунального господарства, визначених пунктом 3 цього рішення, розробити, забезпечити широке громадське обговорення та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України:

а) проект Житлового кодексу України, підготовлений з урахуванням пропозицій Президента України до прийнятого Верховною Радою України Житлового кодексу України, передбачивши, зокрема, визначення джерел фінансування затрат на виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та здійснення капітального ремонту багатоквартирних жилих будинків різних форм власності, вдосконалення механізму фінансової відповідальності споживачів житлово-комунальних послуг за їх своєчасну оплату;

б) проекти законів України про:

забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

державне регулювання у сфері надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, а також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, передбачивши вдосконалення системи органів державного регулювання у цій сфері, уточнення їх функцій і повноважень;

особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення різних форм власності з метою підвищення ефективності управління цими об'єктами та залучення інвестицій на їх оновлення;

внесення змін до законів України щодо особливостей використання теплоелектроцентралями, підприємствами комунальної теплоенергетики, індивідуальними користувачами різних джерел енергії, в тому числі відновлювальних;

внесення змін до Закону України «Про природні монополії» щодо вдосконалення засад державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;

внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки», передбачивши за результатами аналізу її виконання уточнення поставлених завдань, строків їх реалізації та обсягів видатків на фінансування виконання Програми;

внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення порядку реєстрації суб'єктів господарювання у сфері надання житлово-комунальних послуг та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, здійснення їх реєстрації в режимі «єдиного вікна»;

2) розглянути у двомісячний строк та прийняти рішення щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Державної житлово-комунальної інспекції з покладенням на неї функцій з нагляду і контролю за утриманням житлового фонду та експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

5. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України розробити та подати в установленому порядку у шестимісячний строк на затвердження регіональні стандарти надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, економічно обгрунтовані граничні рівні вартості виробництва одиниці теплової енергії.

6. Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України підготувати та подати у тримісячний строк в установленому порядку на розгляд пропозиції щодо впорядкування системи пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

7. Антимонопольному комітету України посилити контроль за додержанням положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктами господарювання житлово-комунального господарства.

8. Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити постійний контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг, активізувати застосування санкцій до суб'єктів господарювання, винних у порушенні встановлених вимог щодо порядку надання та якості таких послуг.

9. Державному комітету статистики України, Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення форм статистичних спостережень для оцінки результативності реформування житлово-комунального господарства, зокрема в частині показників діяльності підприємств різних форм власності.

10. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити протягом першого півріччя 2007 року перевірку додержання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства у сфері забезпечення населення житлово-комунальними послугами.

11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом із Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям разом із відповідними органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо:

1) забезпечення належного контролю за додержанням підприємствами житлово-комунального господарства вимог законодавства щодо якості житлово-комунальних послуг;

2) розгляду питання про приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (у тому числі вивезення побутових відходів), централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;

3) збільшення при доопрацюванні місцевих бюджетів на 2007 рік і підготовці проектів місцевих бюджетів на наступні роки видатків на фінансування заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства;

4) впровадження у тримісячний строк після затвердження у встановленому порядку регіональних стандартів надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій економічно обгрунтованих граничних рівнів вартості виробництва одиниці теплової енергії;

5) здійснення до 1 січня 2008 року інвентаризації об'єктів комунальної власності житлово-комунального господарства, проведення фінансового аудиту суб'єктів господарювання комунальної власності з метою зменшення необлікованих втрат води і теплової енергії та витрат енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

6) забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України В.ГАЙДУК
"PRO-test"
Добавить комментарий

Если вы хотите оставить комментарий, просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

Последние новости: