Форум Краматорска

  • 07 Апрель 2020, 23:40:44
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Новости:

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - RomaR

Страницы: 1 ... 4 5 [6]
76
25 школі загрожує руйнація

Ну вот собственно и все.... Какие будут мнения по этому поводу?
Злые языки утверждают, что судьба школы может постигнуть большую часть района между Никой и ЦУМ-ЦУМом  :shock:

77
Газеты, радио, ТВ / Наш праздник!!!!
« : 02 Июнь 2005, 15:53:39 »
Напоминаю, что 6 июня у нас вроде как день журналиста. Какие есть предложения?
От себя предлагаю устроить народные гуляние в субботу-воскресенье. А то в рабочий день пить - извращение.

78
Merlin, а у меня 2 вопроса:
1. Нет ли желания помимо интернет конфиренций проводить сраду после маленькие брифинги?
2. Как материалы чат-конфиренции могут использовать СМИ? А то лично мне не очень охото повторить подвиг ТВ+ и Солодуна.

79
МАНІФЕСТ
За результатами Національної конференції журналістів
“Реформування ЗМІ в Україні”
4-5 березня 2005 року
Київ, Україна

Ми, журналісти України,
усвідомлюючи важливу роль професійної журналістської діяльності для утвердження та збереження демократичного ладу,
пам‘ятаючи про виняткову потребу у забезпеченні незалежності
українських журналістів та ЗМІ,
з метою захисту та реалізації свободи вираження та права на інформацію в Україні
ВИМАГАЄМО
від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:

1.   розпочати переговори щодо реформування на законодавчому рівні системи оподаткування фонду оплати плаці, що сприятиме легалізації заробітної плати журналістів;
2.   встановити рівні соціальні гарантії, в тому числі пенсійні, для всіх журналістів суспільно-політичних видань, незалежно від форми власності, з урахуванням специфіки журналістської діяльності, застосувавши норми, методику та порядок нарахування пенсій державним службовцям;
3.   закріпити на законодавчому рівні право журналіста на звільнення у випадку зміни власника ЗМІ або зміни редакційної політики ЗМІ з встановленим розміром компенсації у вигляді виплати заробітної плати не менше, ніж за 6 місяців, та додатково 1 місячної заробітної плати за кожен рік роботи у ЗМІ, що сприятиме незалежності журналістів;  
4.   закріпити на законодавчому рівні обов’язок власників ЗМІ забезпечити безпеку та страхування життя, здоров’я та майна журналістів, а також ризиків, пов’язаних із можливими  судовими позовами;
5.   зобов’язати власників ЗМІ не менше одного разу на рік, а також перед початком виборчого процесу оприлюднювати зміст редакційної політики, а також негайно оприлюднювати будь-які зміни в редакційній політиці;
6.   встановити юридичну відповідальність за неоприлюднення, невчасне оприлюднення редакційної політики або оприлюднення редакційної політики, яка не відповідає дійсності;
7.   законодавчо закріпити обов’язок друкованих ЗМІ надавати інформацію про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, під час державної реєстрації, а також обов’язок оприлюднювати цю інформацію та/або будь-які зміни не рідше одного разу на рік та обов’язково перед початком виборчого процесу;
8.   законодавчо закріпити обов’язок електронних ЗМІ надавати інформацію про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, під час подання документів для отримання ліцензії на мовлення, а також обов’язок оприлюднювати цю інформацію та/або будь-які зміни не рідше одного разу на рік та обов’язково перед початком виборчого процесу;
9.   встановити юридичну відповідальність ЗМІ за неоприлюднення інформації про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, або за оприлюднення неправдивих відомостей про власників ЗМІ або осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ;
10.   створити єдиний реєстр власників ЗМІ;
11.   створити систему громадського мовлення в Україні;
12.   гарантувати незалежність громадських мовників від політичного та/або економічного втручання;
13.   сформувати органи управління громадським мовленням на засадах прозорості, незалежності та плюралізму;
14.   встановити підзвітність громадських мовників безпосередньо громадськості, зобов’язвіши їх регулярно публікувати інформацію про свою діяльність і розробити процедури, які дадуть глядачам і слухачам можливість висловлюватись щодо роботи цих мовників;
15.   гарантувати громадським мовникам необхідні технічні засоби для трансляції та радіочастотний ресурс;
16.   визначити державні субсидії для громадських мовників на тривалий період, щоб вони мали можливість планувати свою діяльність;
17.   закріпити на законодавчому рівні заходи щодо запобігання концентрації медіа;
18.   сприяти розвитку нових ЗМІ для забезпечення представлення різноманітних культурних, політичних, релігійних інтересів і поглядів;
19.   законодавчо встановити обов’язок уповноважених органів враховувати інтереси політичного та культурного плюралізму під час розподілу національного радіочастотного ресурсу;
20.   забезпечити прозорі, недискримінаційні, справедливі умови проведення конкурсу на отримання ліцензій на мовлення;
21.   передати на безоплатній основі матеріальні та нематеріальні активи державних та комунальних ЗМІ журналістським колективам цих ЗМІ, розробивши програму передачі цих цінностей за участю журналістських об’єднань;
22.   здійснити заходи з соціального захисту журналістів, які будуть звільнені у разі реорганізації/ліквідації державних та комунальних ЗМІ.

від власників ЗМІ:
1.   не перешкоджати створенню та діяльності профспілкових організацій в редакціях;
2.   негайно розпочати переговори з представниками журналістських організацій щодо підписання галузевої угоди та вжити заходів з легалізації трудових відносин та оплати праці журналістів для забезпечення незалежності журналістів та відновлення всіх трудових та соціальних прав, враховуючи важливість соціального діалогу та партнерства;
3.   провести переговори щодо легалізації трудових відносин та оплати праці позаштатних журналістів;
4.   розробити разом з профспілковими та іншими представницькими організаціями журналістів систему тарифікації оплати праці творчих працівників ЗМІ, яка б враховувала кваліфікацію та досвід роботи журналістів;
5.   надсилати журналісту у разі призначення на посаду в редакції, підвищенні в посаді або переведенні на іншу посаду письмові повідомлення зі вказівкою його/її розряду, розміру ставки заробітної плати, тривалості відпусток і святкових днів, термінів попередження про звільнення від роботи, переліком обов’язків; в повідомленні повинно також бути зазначено, яка колективна угода на них поширюється з викладом умов одержання пенсій;
6.   дотримуватись норм законодавства України, яке визначає соціальні права і гарантії журналістів, у тому числі норм, які встановлюють тривалість щорічної відпустки в 36 днів;
7.   заборонити понаднормову працю журналістів без відповідної оплати та компенсацій та встановити граничні межі понаднормової праці журналістів в загальному обсязі не більше 48 годин на тиждень;
8.   визначити редакційну політику видання, яка не повинна порушувати принципи інформаційної та журналістської діяльності, етичні принципи журналістики, редакційний статут – з метою захисту професійної незалежності, репутації та права журналіста дотримуватись етичних стандартів формувати редакційну політику за участю творчого колективу;
9.   ознайомлювати журналіста з редакційною політикою під час прийому на роботу та не встановлювати для журналістів будь-яких додаткових ціннісних та змістовних вимог, які відсутні у тексті редакційної політики;
10.   визнати єдину прес-карту як документ, який підтверджує статус професійного журналіста, та взяти участь у формуванні Кваліфікаційної комісії як спільного органу власників ЗМІ та журналістських громадських організацій, уповноваженого вести реєстр власників єдиної прес-карти.

Делегати Національної конференції журналістів рекомендують своїм колегам-журналістам, засобам масової інформації та журналістським спілкам:

1.   визначити статус професійного журналіста як особи, яка професійно збирає, обробляє та готує інформацію для ЗМІ, отримує прибуток переважно від цієї діяльності та дотримується норм професійної етики;
2.   підтримати переговори щодо підписання галузевої угоди для колективного захисту своїх прав та саморегуляції галузі;
3.   визнати єдиним стандартом професійної етики для журналістів України Етичний кодекс українського журналіста, до його узгодження з Декларацією принципів поведінки журналістів Міжнародної Федерації Журналістів та Кодексом професійної етики українського журналіста Національної спілки журналістів України;
4.   визнати Комісію з журналістської етики єдиним органом професійного саморегулювання, який має право виносити рішення про порушення журналістом норм професійної етики.
5.   активно створювати професійні спілки журналістів в своїх редакціях для реалізації своїх професійних прав і свобод;
6.   ініціювати процес укладання колективних договорів у ЗМІ та вимагати легалізації оплати праці журналістів;
7.   взяти участь у визначенні редакційної політики кожного ЗМІ, яка не повинна порушувати принципи інформаційної та журналістської діяльності, етичні принципи журналістики, редакційний статут;
8.   вимагати від власників ЗМІ оприлюднення редакційної політики та інформації про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ;
9.   визнати єдину прес-карту як документ, який підтверджує статус професійного журналіста;
10.   взяти участь у формуванні Кваліфікаційної комісії як спільного органу власників ЗМІ та журналістських громадських організацій, уповноваженого вести реєстр власників єдиної прес-карти;
11.   надати Кваліфікаційній комісії право громадського контролю за рівнем викладання журналістських спеціальностей та створення системи підвищення кваліфікації журналістів.

80
Посмотрел тут результаты двух вторых туров с калькулятором – и у меня закрались некоторые мысли.  Но с начала просто цифры по 52 округу.
 
Голосование 21 ноября
Янукович – 135 983 голосов или 88,49%
Ющенко – 13 478 голосов 8,77%
 
Голосование 26 декабря
Янукович – 120 226 голосов или 87,94%
Ющенко – 12 783 голосов или 9,35%
 
Т.е. по большому счету процентное соотношение между кандидатами не изменилось (к слову такая же ситуация и в Славянске). А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС – А где же результаты борьбы с фальсификацией?  Любой человек знакомый с основами математики понимает, что если исключить “вбросы» за Януковича, то это приведет к уменьшению общего количества проголосовавших  и  голосов за Я. В то же время кол-во голосов за Ющенко должно остаться неизменным, а следовательно процент голосов за него должен  резко возрасти. И где все это? Вывод один – Фальсификации это одна большая сказка!!! Просто «политическими» решениями из процесса были выброшены около 4 миллионов вполне реальных человек (с) Корпачева.
 
Косвенным подтверждением этого может служить разговор с одним из работников штаба Ющенко. Он в приватной беседе прямо сказал, что единственной возможностью победить было устранения голосов «неподвижный» избирателей чем выбор более чем прогнозируем. Этим Нашисты и занимались.
 
Теперь парочка поздравлений:
1. Поздравляю краматорские штабы Ющенко (сколько их было они и сами не знают) с прое…ми выборами. Ребята растерять за месяц 695 своих сторонников это надо постораться!
2. Поздравляю Виктора Ющенко с тем, что он стал первым украинским президентом который пришел к этой должности по костям людей. Трудно поспорить с тем, что смерти на участках и по дороге туда пожилых людей имели массовый характер.
3. Поздравляю всех сторонников Януковича с тем, что мы стали аппозицией. Теперь нам можно во всем спокойно винить власть, не отвечать за свои заявления и обещания… да много чего можно придумать. А народ у нас любит именно это, именно это он называет «реальной борьбой за свои права»

81
Музыка, кино, театр / Музыка и политика
« : 22 Декабрь 2004, 12:11:02 »
Маленькая предыстория, если позволите. Есть у нас в Киеве замечательная организация "ФДР - радиоцентр", занимается она в основном еженедельной рассылкой лицензионной музыки по радиостанциям и производством программ.
 
А теперь сама история. Вчера вечером натолкнулся на столе на 2 диска с "отечественной" музыкой за 2 недели (с 5 по 12 и 12 по 19 декабря). Переборол свою нелюбовь к совершенно неизвестным фамилиям и все же послушал. Знаете ли наводит на определенные мысли:
1. Украинские исполнители так и не научились делать качественную музыку. Для них это по прежнему протест и не более (такие себе Цои-Тальковы, только очень гавеные).
2. В первую неделю декабря в Киеве был ну просто массовый психоз! 5 из 14 песен на диске про "помаранчевых". А вот к 12 ребят уже попустило - только гимн "Поры". Спросил "Ребята, ну ладно вам там классно, а нахера это слать по всей Украине?". Ответ меня просто убил "МЫ САМИ ПОНЯТЬ НЕ МОЖЕМ!"
 
Краматорскому штабу Ю: Могу поделиться музыкой, подходите с болванкой. В смысл конечно лучше не вслушиваться - сразу глазами МЖ ищешь, а вот толпу в оранжевых платочках "греть" вполне можно.

82
«Русское радио – Краматорск» предлагает всем местным группам и исполнителям помощь в распространении их музыкального материала по радиостанциям Украины. Все подробности на нашем сайте www.ruradiokrm.com.ua

83
Люди, я или опять гоню или в тихоря убрали права редактирования и удаления сообщения. Не пытаюсь сувать к вам свой устав. Просто опишите что мне делать если я хочу исправить ошибку в своем сообщении?

84
Музыка, кино, театр / Вопросы к Руслане
« : 22 Декабрь 2003, 14:04:33 »
Сегодня в 15-00 Руслана появиться в эфире "Русского радио - Краматорск". Милости просим задавать вопросы.
Методы:
1. Прямо тут на форуме.
2. На мыло ruradio@ukr.net
3. По телефону (06264) 7-1324

85
Ну что же, поскольку методы голосования мы уже обсудили, мона приступать к самому голосованию.
 
Предлагаю определить «Лучшую газету» (тут и полиграфия и дизайн и конечно же качество материала). Голосовать, естественно, могут все – не забывайте, мы на форуме и кто есть кто знать не можем. Как же определять где сотрудники газет?  :lol:  :lol: Кроме того прошу аргументировать свое мнение!!!!
 
Ну и кроме того объявляю еще один конкурс на «Лучшую печатную лажу» за самый глупый, нелогичный…  материал или фразу. Приз – CD от «Русского радио – Краматорск» (надеюсь коллеги поддержат) получит тот кто эту лажу обнаружит. Ну а автор этого ШЕДЕВРА тоже забыт не будет. Надеюсь «Виртуальный мир» не будет против этого конкурса. :roll:  
 
Ну а поскольку тут много журналистов-газетчиков предлагаю сильно не ругаться. На тыканье в лажи носом сильно не обижаться!!!! :?  
 
PS Да, а результаты давайте подводить параллельно с  конкурсом радиостанций!

86
Газеты, радио, ТВ / ТОП 50 от Радио БИТ
« : 18 Июль 2003, 13:33:30 »
Как и обещал очередная порция "народных гитов" от Раио БИТ с 11 по 18 июля
1 Валерия - Часики
2 Авраам Руссо - Все Пройдет
3 Алена Свиридова - Я слишком много знаю
4 Алена Винницкая - Забудем Все
5 Чичерина - На запах
6 Непара - Песня о любви
7 Анюта Славская - Птицелов
8 J. Lopez - I'm Glad
9 Des'Ree - It's Ok
10 Berenice - I'd Rather Sleep Alone (mix)
11 Скрябін - Спи собі сама
12 Наташа Королева & Тарзан - Не забуду
13 Друга Рика - Вже не сам
14 ATC - New York City (alternative)
15 Кристина Орбакайте - Дельфин и Русалка
16 Outlandish - Aicha
17 Leslie Carter - Like Wow!
18 Eros Ramazzotti - Una Emocion Para Siempre
19 Busted - You said no
20 Филипп Киркоров и Маша Распутина - Роза Чайная
21 Ольга Орлова - Ладони
22 Кристина Орбакайте & Авраам Руссо - Просто любить тебя
23 Дискотека Авария - Небо
24 Грин Грей - Эмигрант (mix)
25 Агата Кристи - Как на войне
26 Smash!!! - Freeway Количество
27 Melanie C - On The Horizon (mix)
28 Madonna - Hollywood
29 Пополам - Вся Любовь...Ты
30 Океан Эльзы - Кішка
31 Кристина Орбакайте - К тебе не вернусь
32 Звери -Кольцевая
33 ВИА Гра -Убей Мою Подругу
34 Блестящие -Только ты
35 Андрей Губин -Девушки, как звезды
36 Андрей губин & Ольга Орлова -Я всегда с тобой
37 Five for Fighting -Something About You
38 Премьер министр -Простая арифметика
39 Океан Эльзы - Майже Весна
40 Анюта Славская -Ты Не Целуй (mix)
41 Smash Mouth - All Star
42 Move IT - Rhythm of the night
43 In- Grid - In Tango
44 Blue - U Make Me Wanna
45 Avril Lavigne - I'm With You
46 Скрябін - Червоні колготки
47 Катя Лель - Долетай
48 Земфира - Трафик
49 Ані Лорак - Мрій про мене
50 Александр Пономарев - Hasta la vista
 
Ждем-с комммментариев.

Страницы: 1 ... 4 5 [6]