Форум Краматорска

 • 25 Июль 2021, 16:49:19
 • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Новости:

Автор Тема: Манифест украинских журналистов  (Прочитано 1930 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

09 Март 2005, 16:33:47
Прочитано 1930 раз
Оффлайн

RomaR


Оффлайн RomaR

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 8723
 • Страна: 00
 • Карма: +158/-315
 • Спасибо
 • Сказал: 75
 • Получил: 104
 • Дай-ка дорогой Леонид Ильич тебя поцелует…
  • Мужской
  • Просмотр профиля
МАНІФЕСТ
За результатами Національної конференції журналістів
“Реформування ЗМІ в Україні”
4-5 березня 2005 року
Київ, Україна

Ми, журналісти України,
усвідомлюючи важливу роль професійної журналістської діяльності для утвердження та збереження демократичного ладу,
пам‘ятаючи про виняткову потребу у забезпеченні незалежності
українських журналістів та ЗМІ,
з метою захисту та реалізації свободи вираження та права на інформацію в Україні
ВИМАГАЄМО
від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:

1.   розпочати переговори щодо реформування на законодавчому рівні системи оподаткування фонду оплати плаці, що сприятиме легалізації заробітної плати журналістів;
2.   встановити рівні соціальні гарантії, в тому числі пенсійні, для всіх журналістів суспільно-політичних видань, незалежно від форми власності, з урахуванням специфіки журналістської діяльності, застосувавши норми, методику та порядок нарахування пенсій державним службовцям;
3.   закріпити на законодавчому рівні право журналіста на звільнення у випадку зміни власника ЗМІ або зміни редакційної політики ЗМІ з встановленим розміром компенсації у вигляді виплати заробітної плати не менше, ніж за 6 місяців, та додатково 1 місячної заробітної плати за кожен рік роботи у ЗМІ, що сприятиме незалежності журналістів;  
4.   закріпити на законодавчому рівні обов’язок власників ЗМІ забезпечити безпеку та страхування життя, здоров’я та майна журналістів, а також ризиків, пов’язаних із можливими  судовими позовами;
5.   зобов’язати власників ЗМІ не менше одного разу на рік, а також перед початком виборчого процесу оприлюднювати зміст редакційної політики, а також негайно оприлюднювати будь-які зміни в редакційній політиці;
6.   встановити юридичну відповідальність за неоприлюднення, невчасне оприлюднення редакційної політики або оприлюднення редакційної політики, яка не відповідає дійсності;
7.   законодавчо закріпити обов’язок друкованих ЗМІ надавати інформацію про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, під час державної реєстрації, а також обов’язок оприлюднювати цю інформацію та/або будь-які зміни не рідше одного разу на рік та обов’язково перед початком виборчого процесу;
8.   законодавчо закріпити обов’язок електронних ЗМІ надавати інформацію про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, під час подання документів для отримання ліцензії на мовлення, а також обов’язок оприлюднювати цю інформацію та/або будь-які зміни не рідше одного разу на рік та обов’язково перед початком виборчого процесу;
9.   встановити юридичну відповідальність ЗМІ за неоприлюднення інформації про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ, або за оприлюднення неправдивих відомостей про власників ЗМІ або осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ;
10.   створити єдиний реєстр власників ЗМІ;
11.   створити систему громадського мовлення в Україні;
12.   гарантувати незалежність громадських мовників від політичного та/або економічного втручання;
13.   сформувати органи управління громадським мовленням на засадах прозорості, незалежності та плюралізму;
14.   встановити підзвітність громадських мовників безпосередньо громадськості, зобов’язвіши їх регулярно публікувати інформацію про свою діяльність і розробити процедури, які дадуть глядачам і слухачам можливість висловлюватись щодо роботи цих мовників;
15.   гарантувати громадським мовникам необхідні технічні засоби для трансляції та радіочастотний ресурс;
16.   визначити державні субсидії для громадських мовників на тривалий період, щоб вони мали можливість планувати свою діяльність;
17.   закріпити на законодавчому рівні заходи щодо запобігання концентрації медіа;
18.   сприяти розвитку нових ЗМІ для забезпечення представлення різноманітних культурних, політичних, релігійних інтересів і поглядів;
19.   законодавчо встановити обов’язок уповноважених органів враховувати інтереси політичного та культурного плюралізму під час розподілу національного радіочастотного ресурсу;
20.   забезпечити прозорі, недискримінаційні, справедливі умови проведення конкурсу на отримання ліцензій на мовлення;
21.   передати на безоплатній основі матеріальні та нематеріальні активи державних та комунальних ЗМІ журналістським колективам цих ЗМІ, розробивши програму передачі цих цінностей за участю журналістських об’єднань;
22.   здійснити заходи з соціального захисту журналістів, які будуть звільнені у разі реорганізації/ліквідації державних та комунальних ЗМІ.

від власників ЗМІ:
1.   не перешкоджати створенню та діяльності профспілкових організацій в редакціях;
2.   негайно розпочати переговори з представниками журналістських організацій щодо підписання галузевої угоди та вжити заходів з легалізації трудових відносин та оплати праці журналістів для забезпечення незалежності журналістів та відновлення всіх трудових та соціальних прав, враховуючи важливість соціального діалогу та партнерства;
3.   провести переговори щодо легалізації трудових відносин та оплати праці позаштатних журналістів;
4.   розробити разом з профспілковими та іншими представницькими організаціями журналістів систему тарифікації оплати праці творчих працівників ЗМІ, яка б враховувала кваліфікацію та досвід роботи журналістів;
5.   надсилати журналісту у разі призначення на посаду в редакції, підвищенні в посаді або переведенні на іншу посаду письмові повідомлення зі вказівкою його/її розряду, розміру ставки заробітної плати, тривалості відпусток і святкових днів, термінів попередження про звільнення від роботи, переліком обов’язків; в повідомленні повинно також бути зазначено, яка колективна угода на них поширюється з викладом умов одержання пенсій;
6.   дотримуватись норм законодавства України, яке визначає соціальні права і гарантії журналістів, у тому числі норм, які встановлюють тривалість щорічної відпустки в 36 днів;
7.   заборонити понаднормову працю журналістів без відповідної оплати та компенсацій та встановити граничні межі понаднормової праці журналістів в загальному обсязі не більше 48 годин на тиждень;
8.   визначити редакційну політику видання, яка не повинна порушувати принципи інформаційної та журналістської діяльності, етичні принципи журналістики, редакційний статут – з метою захисту професійної незалежності, репутації та права журналіста дотримуватись етичних стандартів формувати редакційну політику за участю творчого колективу;
9.   ознайомлювати журналіста з редакційною політикою під час прийому на роботу та не встановлювати для журналістів будь-яких додаткових ціннісних та змістовних вимог, які відсутні у тексті редакційної політики;
10.   визнати єдину прес-карту як документ, який підтверджує статус професійного журналіста, та взяти участь у формуванні Кваліфікаційної комісії як спільного органу власників ЗМІ та журналістських громадських організацій, уповноваженого вести реєстр власників єдиної прес-карти.

Делегати Національної конференції журналістів рекомендують своїм колегам-журналістам, засобам масової інформації та журналістським спілкам:

1.   визначити статус професійного журналіста як особи, яка професійно збирає, обробляє та готує інформацію для ЗМІ, отримує прибуток переважно від цієї діяльності та дотримується норм професійної етики;
2.   підтримати переговори щодо підписання галузевої угоди для колективного захисту своїх прав та саморегуляції галузі;
3.   визнати єдиним стандартом професійної етики для журналістів України Етичний кодекс українського журналіста, до його узгодження з Декларацією принципів поведінки журналістів Міжнародної Федерації Журналістів та Кодексом професійної етики українського журналіста Національної спілки журналістів України;
4.   визнати Комісію з журналістської етики єдиним органом професійного саморегулювання, який має право виносити рішення про порушення журналістом норм професійної етики.
5.   активно створювати професійні спілки журналістів в своїх редакціях для реалізації своїх професійних прав і свобод;
6.   ініціювати процес укладання колективних договорів у ЗМІ та вимагати легалізації оплати праці журналістів;
7.   взяти участь у визначенні редакційної політики кожного ЗМІ, яка не повинна порушувати принципи інформаційної та журналістської діяльності, етичні принципи журналістики, редакційний статут;
8.   вимагати від власників ЗМІ оприлюднення редакційної політики та інформації про власників ЗМІ та осіб, які можуть впливати на діяльність ЗМІ;
9.   визнати єдину прес-карту як документ, який підтверджує статус професійного журналіста;
10.   взяти участь у формуванні Кваліфікаційної комісії як спільного органу власників ЗМІ та журналістських громадських організацій, уповноваженого вести реєстр власників єдиної прес-карти;
11.   надати Кваліфікаційній комісії право громадського контролю за рівнем викладання журналістських спеціальностей та створення системи підвищення кваліфікації журналістів.
У каждой БАНДЫ должен быть свой ПРЕДВОДИТЕЛЬ (желательно "крепкий орешек")

Форум Краматорска


16 Февраль 2011, 16:36:03
Ответ #1
Оффлайн

Muzzy


Оффлайн Muzzy

 • опытный
 • ****
 • Старожил
 • Сообщений: 2451
 • Страна: ua
 • Карма: +152/-14
 • Спасибо
 • Сказал: 129
 • Получил: 310
 • Счастье в неведении
  • Мужской
  • Просмотр профиля
I'm too old for this shit

Форум Краматорска

Re: Манифест украинских журналистов
« Ответ #1 : 16 Февраль 2011, 16:36:03 »