Форум Краматорска

 • 19 Февраль 2018, 11:51:01
 • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Новости:

Авиабилеты онлайн на сайте МАУ

Автор Тема: 110 років з дня народження Ернеста Хемінгуея  (Прочитано 3569 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

21 Июль 2009, 20:21:38
Прочитано 3569 раз
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

 • سلام عليكم
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 39936
 • Страна: 00
 • Карма: +787/-556
 • Спасибо
 • Сказал: 0
 • Получил: 4
 • Urbi et Orbi
  • Мужской
  • Просмотр профиля


Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 р. в містечку Оук-Парк на середньому Заході США. Він був другим із шести дітей лікаря Кларенса Едмунда Хемінгуея та його дружини Грейс Ернестіні Холл. Батько захоплювався природою, полюванням, риб ною ловлею. Мати — музикою, їх син успадкував від матері любов до мистецтва, артистизм, почуття ритму (воно пізніше стало однією з особливостей його прози), які своєрідно поєднувалися з любов'ю до природи, мисливства та спорту. Він отримував насолоду, слухаю чи музику, захоплювався живописом, багато читав і не уявляв собі життя без рибалки, полювання, без лісів, гір і моря.

У школі йому все давалося легко. Улюбленець учителів, він диву вав їх своїми нестандартними творами. Юнак захоплювався літера турою, дуже багато читав. З англійських авторів йому найбільше подобалися Чосер, Шекспір, Стівенсон, Кіплінг, з американських-Марк Твен. У школі він набув перших навиків роботи журналіста: був репортером і редактором шкільної газети, опублікував понад ЗО статей, заміток, фейлетонів, друкувався в шкільному літературно му журналі. У перших літературних спробах Хемінгуея відчувався вплив Джека Лондона та ОТенрі. Ернест закінчив школу 1917 р. і, попри бажання батьків, відмовився продовжувати навчання далі. Він збайдужів до науки і книг, його вабило до себе життя, повне пригод і небезпек, яке і стало його "університетами". Хемінгуей хотів навчитися писати про все, що бачив, про що довідався, тому почав працювати в газеті. Ця праця була доброю школою для по чатківця.

Хемінгуей знайшов собі строгого вчителя, редактора Піта Веллін гтона, який висував чіткі вимоги до репортерів. Вони були сформу льовані у "Ста заповідях газетяра". Наведемо деякі з них, щоб зро зуміти, що вони багато в чому збігаються з принципами роботи Хе мінгуея, з його розумінням творчості. "Пиши короткими речення ми... Перший абзац має бути коротким. Мова - сильною. Ствер джуй, а не заперечуй. Уникай прикметників, особливо гучних, типу "надзвичайний", "чудовий", "грандіозний", "величний . Отже, кон кретність описів, простота і лаконізм - це перші уроки майстер ності. Пізніше Хемінгуей називав ці правила найліпшими і так ви значив їх роль: "Жодна людина, котра відчуває і хоче писати прав диво, який би не мала талант, не може добре писати, відкинувши їх". У газеті письменник не лише засвоював секрети літературної майстерності, а й виїжджав на місця злочинів і таким чином пізна вав "дно" життя (цей матеріал письменник використав в опові данні "Убивці").

Коли Америка вступила в першу світову війну, Хемінгуей рвався на фронт, але через поганий зір (око було ушкоджене під час за нять боксом) йому відмовили. Тоді юнак попросив зарахувати його до Червоного Хреста, і він як водій медичної машини отримав при значення в Європу. Там він, прагнучи бути ближче до фронту, опи нився в Італії, де своєю машиною їздив на передову. Під час одного з таких виїздів він був декілька разів важко поранений в ноги. Зав дяки мистецтву лікарів Хемінгуей одужав, але після повернення до дому перебував у пригніченому стані. Більшість дослідників та рідні схильні вважати, що ця депресія була наслідком війни і поранення. Вони назавжди травмували свідомість письменника, він не спав но чами, згадуючи війну, багато говорив про її жорстокі безглуздя. За участь у війні, за мужність і відвагу він був нагороджений військо вим хрестом та срібною медаллю (найвищою нагородою Італії для іноземців).

Як кореспондент газети у Канаді та Парижі Хемінгуей висвітлю вав міжнародні конференції в Генуї (1922), в Рапалло (1923), писав про окупацію Руру, про італійських фашистів. Він одним з перших засудив італійський фашизм, викрив демагогію Муссоліні, висвітлю вав трагедії греко-турецької війни (1922-1923), очевидцем якої був, і політико-дипломатичний механізм її виникнення.

Згодом Хемінгуей, зважившись врешті стати письменником, по кинув роботу журналіста. Ще в Америці 1920 р. він познайомився з письменником Шервудом Андерсоном, який дав йому перед виїз дом у Париж листа з рекомендацією до Гертруди Стайн. Хемінгуей знайомиться з письменницею, входить до її літературного естетсь кого гуртка, який складався з найвидатніших модерністів того часу, зокрема Джеймса Джойса, Езри Паунда, Томаса Стернза Еліста. Він вчиться у них, але засвоює лише те, що співзвучне йому самому. Зокрема, він бере до уваги вимоги Гертруди Стайн писати стислі ше, зображати, а не описувати, наголошувати на змістовому по вторі. Рекомендаційний лист Андерсона відкрив перед Хемінгуеєм можливість користуватися найліпшими приватними бібліотеками. Він багато читає Текспіра, Стендаля, Бальзака, Чехова, Толстого, Достоєвського, яких вважає своїми справжніми літературними вчи телями. Хемінгуей вчився писати не тільки у письменників, а й у художників. Прекрасні музеї Франції та Іспанії відкривали перед ним цю можливість. Найближчим його літературному хистові був Поль Сезанн. Хемінгуей говорив, що з жипопису він "запозичував принципи зображення світу".

Уже першими своїми публікаціями Хемінгуей заявив про себе як про оригінального митця. Збірка оповідань "В наш час", опублі кована 1925 р., є своєрідним циклом новел, об'єднаних одним ге роєм - Ніком Адамсом, що увібрав у себе багато рис самого авто ра. Цю публікацію можна назвати прологом до зрілої творчості Хемінгуея.

Справжній успіх прийшов до письменника після того, як він опублікував свій перший роман "І сонце сходить" (друга назва -"Фієста"). Епіграфом до цього роману є слова, які пізніше стали всесвітньо відомими: "Ви всі - втрачене покоління", їх уперше по­чула Гертруда Стайн від якогось француза, власника гаража, який сказав своєму молодому помічникові: "Нічого ви не вмієте, ви -втрачене покоління". Стайн передала ці слова Хемінгуеєві. Після публікації "фієсти" вони стали широко відомими і почали вико ристовуватися для позначення певного соціально-психологічного феномена: словами "втрачене покоління" називали людей, що пройшли через випробування першої світової війни і втратили не тільки фізичне здоров'я, але й віру в розумність світу, в життя, в майбутнє. Настрої, глибинний біль цих людей передавали у своїй творчості письменники, які теж пройшли крізь пекло війни. Се ред них американці Джон Дос Пассос і Френсіс Фіцджеральд, англієць Річард Олдінгтон, німець Еріх Марія Ремарк. Безперечно, Ернест Хемінгуей у своїх творах багато розповідає про це покоління, травмоване війною, і є представником літератури “втраченого покоління”. Та від інших він відрізняється тим, що зумів побачити своє покоління не тільки в безнадії, а й у пошуках позитивних вартостей життя.

2. Спрямування наступного роману Хемінгуея «Прощавай, зброє!» (1929) — гуманістичне запе-речення війни, антимілітаристський характер. У 30-х роках він видав також художньо-нарисові

книжки: «Смерть пополудні», «Зелені узгір'я Африки». А свій соціально-психологічний твір про рибалку Гаррі Лефгана, котрий намагається боротися з ворожим йому світом багатіїв, «Маєш і не маєш» Хемінгуей пише під впливом подій еко номічної кризи у США.

У роки громадянської війни в Іспанії Хемінгуей провів багато місяців в оточеному Мадриді і на фрон ті, написав низку нарисів та статей про героїчних іспанських республіканців, п'єсу «П'ята колона» і роман «По кому подзвін» (1940), в яких розповідав про криваві та трагічні роки громадянської війни. Герой цього твору (як і в більшості творів письмен ника) — американець, який живе і діє на чужині.

Хемінгуей був людиною неординарною, фізич но витривалою, мужньою, сильною. У 60-річно-му віці він мав зріст 185 см, 90 кг ваги, міг поціли ти з пістолета на відстані півсотні метрів у цигар ку, яка була в роті когось із знайомих; в молоді роки він вистояв раунди проти чемпіона важкої ваги; входив у клітку з левами; був непоганим спринтером, умів, ніби справжній матадор, убити бика, був прекрасним яхтсменом, гірськолижни ком, плавцем, снайпером, рибалкою (одного разу впіймав рибу вагою 468 фунтів).

У роки другої світової війни Хемінгуей у чині майора мав свою «армію» (100 багнетів), яка була моторизованою і з якою він бував у тилу у німців далеко від армії; одного разу звільнив французьке місто, ввійшов у Париж скоріше за командуючого, за що мало не потрапив до військового суду, бо згід но із Женевською конвенцією кореспонденти не мали права брати в руки зброю, а Хемінгуей був військовим кореспондентом. Хемінгуей багато пи сав про війну європейських народів проти фашиз му. Під час цієї війни разом із друзями він плавав на своїй яхті «Пілар», вистежуючи німецькі підвод ні човни і викликаючи літаки США. Навіть думав зустрітися з таким човном, пришвартуватися до нього і підірвати себе разом із ним.

У повоєнний час письменник видав оповідан ня і невеликий роман про другу світову війну «За рікою у затінку дерев». У цей період американ ська література була в занепаді, її виводить із цього стану саме Хемінгуей — у 1952 році він пише фі­лософську повість «Старий і море», за яку одер жав Нобелівську премію. Цей твір мав нечуваний успіх, він розпродався за 48 годин у кількості 5 мільйонів 435 тисяч примірників.

Довгий період Хемінгуей жив на Кубі (1939-1960) в містечку Сант-Франціско де Паула, непода лік від Гавани. Тяжка хвороба, неможливість плідно працювати, невдоволення політичною ситуацією у США на початку 50-х років — так званою «холод ною війною» — призводять письменника до депре сії. В 1960 році він повертається у США. Його ліку ють, але невдало, і в 1961 році у пориві відчаю він пострілом із вінчестера покінчив із життям.

http://www.refine.org.ua/pageid-2563-1.html
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

Форум Краматорска21 Июль 2009, 20:24:28
Ответ #1
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
Ну… Старик Хем, это однозначно легенда века… Тут и добавить нечего.  :good:
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 20:26:28
Ответ #2
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

 • سلام عليكم
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 39936
 • Страна: 00
 • Карма: +787/-556
 • Спасибо
 • Сказал: 0
 • Получил: 4
 • Urbi et Orbi
  • Мужской
  • Просмотр профиля
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

21 Июль 2009, 20:29:15
Ответ #3
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

 • سلام عليكم
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 39936
 • Страна: 00
 • Карма: +787/-556
 • Спасибо
 • Сказал: 0
 • Получил: 4
 • Urbi et Orbi
  • Мужской
  • Просмотр профиля
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

21 Июль 2009, 20:30:45
Ответ #4
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 20:38:48
Ответ #5
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

 • سلام عليكم
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 39936
 • Страна: 00
 • Карма: +787/-556
 • Спасибо
 • Сказал: 0
 • Получил: 4
 • Urbi et Orbi
  • Мужской
  • Просмотр профиля
льоду нема, лайма теж...=(
зато маю м’яту, ДВІ (!) початих бутилки Гавани-клуб і фірмовий стакан! +))

За Старіну Хема! прозіт!
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

21 Июль 2009, 20:42:41
Ответ #6
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
(звон бокалов)  :drinks:  :good:

За старика Хема!
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 21:05:11
Ответ #7
Оффлайн

Yarik


Оффлайн Yarik

 • Большой и прожорливый
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 12516
 • Страна: ky
 • Карма: +0/-0
 • Спасибо
 • Сказал: 452
 • Получил: 1053
 • Любитель классической музыки
  • Мужской
  • Просмотр профиля
  • VK
страна пьяниц...

тока вторник, уже нашли повод :)
Не спрашивай по ком звонит колокол (с)

21 Июль 2009, 21:08:44
Ответ #8
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 21:10:40
Ответ #9
Оффлайн

Yarik


Оффлайн Yarik

 • Большой и прожорливый
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 12516
 • Страна: ky
 • Карма: +0/-0
 • Спасибо
 • Сказал: 452
 • Получил: 1053
 • Любитель классической музыки
  • Мужской
  • Просмотр профиля
  • VK
нет!

мне просто завидно!!!

ибо завтра мешок работы - а начинать нажерацо со вторника - сцыкотно!
Не спрашивай по ком звонит колокол (с)

21 Июль 2009, 21:13:18
Ответ #10
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
ГЫ!  :D  Вот Вам и первая выгода работы на себя.  :D
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 21:14:25
Ответ #11
Оффлайн

Yarik


Оффлайн Yarik

 • Большой и прожорливый
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 12516
 • Страна: ky
 • Карма: +0/-0
 • Спасибо
 • Сказал: 452
 • Получил: 1053
 • Любитель классической музыки
  • Мужской
  • Просмотр профиля
  • VK
Не спрашивай по ком звонит колокол (с)

21 Июль 2009, 21:15:29
Ответ #12
Оффлайн

8888


Оффлайн 8888

 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 6863
 • Страна: ua
 • Карма: +252/-7
 • Спасибо
 • Сказал: 102
 • Получил: 92
  • Мужской
  • Просмотр профиля
Всяк человек ложь.

21 Июль 2009, 21:19:37
Ответ #13
Оффлайн

Yarik


Оффлайн Yarik

 • Большой и прожорливый
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 12516
 • Страна: ky
 • Карма: +0/-0
 • Спасибо
 • Сказал: 452
 • Получил: 1053
 • Любитель классической музыки
  • Мужской
  • Просмотр профиля
  • VK
гхм...

можно конечно... если есть на кого завтрашнюю работу перевалить...
Не спрашивай по ком звонит колокол (с)

21 Июль 2009, 21:21:20
Ответ #14
Оффлайн

geg nempo


Оффлайн geg nempo

 • Байкер
 • *****
 • Ветеран
 • Сообщений: 8206
 • Страна: 00
 • Карма: +301/-120
 • Спасибо
 • Сказал: 2
 • Получил: 19
 • Делай все что по душе на своем стальном коне...
  • Мужской
  • Просмотр профиля
Поддерживаю поздравление! "Старик и море".... Это ВЕШЧЬ!!! :good:
Ни одна женщина не дала мне столько мотоциклов, сколько женщин мне дал один мотоцикл!

Форум Краматорска